ТЈЕЛОВИТОСТ / АРТ КЛУБ ПРОСТОР / Изложба радова студената 1. и 2. године Академије умјетности у Бањој Луци насталих у класи професора Леониле Марић на предмету Пластична анатомија / 22.11. у 19:00

визуал

Проучавање анатомске структуре људског тијела је предмет истраживања и интересовања многих умјетника кроз вјекове и познавање људског тијела је представљало предуслов бављења умјетношћу.
Симболика људског тијела је била и остала незамјењив мотив у историји сликарства.
Цртежи студената, настали у оквиру наставног процеса на предметима Пластична анатомија 1,2,3 и 4, поред уобичајених анатомских атласа, мишићног система човјека и костура, на живим моделима приказују анатомске законитости људског тијела у мировању и покрету. Овакав приступ је врло драгоцјен јер дефинише успостављање међусобне повезаности између пластичне анатомије и аналитичког цртања акта.
Одлике цртежа студената су изражене у видљивој индивидуалности цртачког рукописа, јединству цртежа, корелацији аналитичког и слободног цртачког мишљења. Приступ и материјали који су кориштени у реализацији омогућили су исказивање ликовне инвентивности и обухваћено је обједињавање анатомске законитости са креативним чином што са сигурношћу представља искорак у процесу истраживања пластичне анатомије.
                                                                                                                                                      мр Маја Додиг, редовни професор
 
УМЈЕТНИЧКИ САВЈЕТ:
мр Маја Додиг, редовни професор
мр Леонила Марић, ванредни професор
мр Борјана Мрђа, доцент

 

www.instagram.com/artklubprostor