JELENA MALEŠ / Presavijanje nevidljivog / master izložba, kolaži i objekti / Kulturni centar Banski dvor / 15. – 28. novembar 2018.

 

mentor / mr Jelena Karišik, red. prof.
Advertisements