Леонила Јочић / Смијешна страна мајице / Арт клуб Простор / 06.12.2018. u 19:00

06.-12.12.2018.
Карикатура је комплексан начин визуелне комуникације. Смисао је у интенцији да се стргну површински слојеви и изложи невидљиви и често скривени смисао одређеног феномена.
Карикирање не представља поједностављивање, већ продубљивање.
На радовима су присутни портрети-карикатуре у виду интеракције, гдје се задржава пренаглашавање физиономије лица или занимања у оквирима друштвеног контекста.
Захваљујући сликарским принципима и цртачким вјештинама, као и материјалима који су кориштени, аутор приступа реализацији кориштењем боја за текстил директно на памучни материјал у форми одјевног предмета и постиже присуство ликовне инвентивности у промишљању са обједињавањем цртачког и сликарског процеса у карикатуралном приказу.
мр Маја Додиг, редовни професор

 

УМЈЕТНИЧКИ САВЈЕТ:
мр Маја Додиг, редовни професор
мр Новак Демоњић, ванредни професор
мр Борјана Мрђа, доцент

 

www.instagram.com/artklubprostor