Predavanje / “FLEGETON (Biografija vode)” / Katarina Đorđević / Fakultet umetnosti Niš / 18.12. u 11:00

 

Predavanje profesorice i umjetnice mr Katarine Đorđević (Fakultet umetnosti Niš) o ličnoj umjetničkoj praksi pod nazivom FLEGETON/Biografija vode, održaće se na Akademiji umjetnosti u Banjoj Luci, kabinet za Intermedijalnu umjetnost-Baraka, 18.12.2018. u 11:00 časova.
KATARINA ĐORĐEVIĆ
Rođena 1966. godine u Nišu.
Fakultet likovnih umetnosti i postdiplomske studije slikarstva završila u Beogradu 1994. godine. Trenutno priprema odbranu doktorske umetničke teze na istom fakultetu.
Član je ULUS-a od 1993. godine.
Radi na Univerzitetu u Nišu, Fakultetu umetnosti u Nišu, u zvanju je redovnog profesora Slikanja i Crtanja. Od 2005. godine je prodekan za kvalitet i međunarodnu saradnju.
Grupno je izlagala od 1989. godine više od 250 puta u Srbiji i inostranstvu (Japan, Koreja, Kanada, Španija, Italija, Belgija, Austrija, Češka, Poljska, Rusija, Litvanija, Egipat, Iran, Grčka, Rumunija, Turska, BiH, Makedonija, Crna Gora, Hrvatska).
Samostalno izlagala 37 puta u Srbiji i 10 puta u inostranstvu (Švedska, Mađarska, Italija, Španija, Bugarska, Iran, Turska, BiH).
Studijski je boravila u Španiji (Fondacija Valparaiso) i Italiji (Kreativna radionica 33) i ostvarila mobilnost kroz Erazmus + KA1 programe (Austrija, Bugarska, Velika Britanija).
Dobitnik je 9 značajnih priznanja i nagrada za umetnička ostvarenja (Srbija, Kanada, Poljska, Češka).
http://www.artf.ni.ac.rs