ИЗЛОЖБА / ВЕЧЕРЊИ АКТ / Галерија Ђура Јакшић / Филолошки факултет / Универзитет у Бањој Луци

 

У оквиру предмета Вечерњи акт ради се о цртању фигуре акта према живом моделу и часови се одржавају у поподневним и вечерњим сатима због брзе промјене свјетла (отуд и традиционални назив предмета). Предмет се одвија у атељеу односно у радном простору гдје се одвија настава типа групног рада са студентима графичког и сликарског смјера. Настава се изводи са студентима друге, треће и четврте године студија. Његује се цртеж (на малом формату) као самосталне ликовне цјелине. Настава на предмету Вечерњи акт је подједнако обавезног (теоријског) и практично креативног карактера, акценат је на теоријском дијелу док га креативна активност нужно прати, због развијања ликовног сензибилитета и разумијевања наставне грађе. Циљ образовног дијела наставе је да анализира теоретске поставке које се баве размишљањима о људском тијелу што за почетак значи појам пропорције и њеним значењем у тумачењу простора. Циљ је да се помоћу ликовних елемената и величине и смјера линијом одређени дијелови уклопе у пропорционалну цјелину. Циљ предмета је оспособљавање студента за цртање људске фигуре (акта) на формату папира мањих димензија до формата Б2.

Изложба обухвата радове студената треће и четврте године у периоду од 1999-2018.

мр Биљана Гаврановић, редовни професор