Давор Ружић, пастел-туш, 2012, 29x39cm

Advertisements