Milana Kosanović, Kompozicija, suva igla, 26×17,5cm, 2018

Advertisements