Mirjana Preradovic, Bez naziva, akvatinta, 7x8cm, 2018

Advertisements