2. Zlatni rez, detalj, acb Galerija, Budimpešta, 2017