Модел Коста 1 (студентски рад), 19 х 14,5cm , уље на картону