3. Umjetnost i ideologija, acb Galerija, Budimpešta, 2017