KONTAKT

Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1a
78000 Banja Luka, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
DEKANAT
+387(0)51 34 88 00
Faks:+387(0)51 34 88 05
info@au.unibl.org
PRODEKAN ZA NASTAVU
+387(0)51 34 88 09
nastava@au.unibl.org
PRODEKAN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I UMJETNOST
+387(0)51 34 88 12
saradnja@au.unibl.org
SEKRETAR
sekretar@au.unibl.org
STUDENTSKA SLUŽBA
+387(0)51 34 88 01
+387(0)51 34 88 06
studentska.sluzba@au.unibl.org
BIBLIOTEKA
+387(0)51 34 88 03
biblioteka@au.unibl.org
STUDIJSKI PROGRAM LIKOVNE UMJETNOSTI
+387(0)51 34 88 11
likovni@au.unibl.org