Aleksandra Kuzmanović, Sv Petka, ikonopisanje, 2017